Lékař

Lékař

MUDr. Marcel Hasch
Specializace: lékařská genetika, gynekologie-porodnictví

Vzdělání a praxe

1998ukončení Lékařská fakulta UK
1998-2003Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Hořovice
2003-2008Gnyekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Plzeň
2008-2015Genetika Pzeň s.r.o.
2008-2015Institut reprodukční medicíny a genetiky Karlovy Vary
2016Bioptická laboratoř s.r.o.

Atestace a licence

Atestace v oboru lékařská genetika
Atestace v oboru gynekologie-porodnictví

Primářská licence v oboru lékařská genetika
Specializovaná způsobilost v oboru lékařská genetika
Licence pro provádění superkonziliárních sonografických vyšetření v průběhu prenatální péče
Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie-porodnictví
Licence pro výkon samostatné praxe v oboru gynekologie-porodnictví
Diplom celoživotního vzdělávání

Hledáte gynekologa?

Jděte na www.gynekolog.cz

Víte o neinvazivní variantě amniocentézy?

Podívejte se na www.panoramatest.cz

Chcete více informací o provozovateli ambulance?

Čtěte www.biopticka.cz

Objednávání

Logo Genetická ambulance

Ambulance lékařské genetiky Bioptické laboratoře s.r.o. v Plzni provádí genetická vyšetření v oblastech nádorové genetiky, prekoncepční genetiky, prenatální genetiky a dědičných onemocnění a predispozic.